Bán chung cư hà nội giá rẻ

Mục đích: Họp về quy trình kinh doanh, chiến lược kinh doanh đến 28/1/2011
Thời gian: 16h ngày 06 tháng 01 năm 2011
Địa điểm: Sàn giao dịch BĐS Timesland
Thành phần tham gia gồm:
Chủ tọa cuộc họp: Ông: Lê Xuân Ngọc
Bà: Nguyễn Thị Hoà
Bà: Nguyễn Thùy Linh
NỘI DUNG CHI TIẾT:
1. Chủ toạ khai mạc – giới thiệu
Ông Lê Xuân Ngọc tuyên bố lý do cuộc họp: thảo luận và thông qua kế quy trình kinh doanh của sàn Timesland, và Chiến lược kinh doanh đến cuối năm
2. Các vấn đề được đưa ra thảo luận:
Bà : Nguyễn Thị Hoà
Bà Hoà đưa ra quy trình kinh doanh của sàn Timesland như sau:
- Phân công nhiệm vụ:
+ Trưởng phòng kinh doanh: Bà Phạm Trần Lâm
+ Công việc hành chính: Nguyễn Thuỳ Linh, Dương Thị Xuân
- Phân công phần việc kinh doanh:
+ Bất động sản văn phòng : Ông Lê Hoàng Anh và Hà Thị Thuỳ Dung trợ giúp
+ Bất động sản nhà ở: Bà Phạm Trần Lâm, Lê Thuỳ Dung, Dương Thị Xuân trợ giúp
Bà Lâm tiếp tục phát triển bán dự án Nam Hoàng Đồng, và tuyển thêm 2 nhân viên